Przygotowanie pracy do druku

Niewłaściwe przygotowanie pracy do druku może uniemożliwić nam wykonanie zlecenia i narazić Państwa na nieoddanie pracy w terminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.

Po uzyskaniu informacji w dziekanacie (opisane w poprzedniej części pomocy) będą Państwo wiedzieć jak należy wydrukować pracę. Następną czynnością jest przygotowanie pracy do druku jednostronnego i/lub dwustronnego. Może się wydawać, że ten sam dokument będzie wyglądał równie dobrze na obu typach wydruku, ale tak nie jest, poza przypadkiem ustawienia równych marginesów (prawego i lewego) oraz wyśrodkowanej numeracji. Dlatego należy utworzyć dokument specjalnie przygotowany do druku dwustronnego.

Promotor dał Państwu zapewne wskazówki odnośnie szerokości marginesów i pozycji numeracji na stronie. Najczęściej z lewej „wewnętrznej” części strony trzeba ustawić dodatkowy margines na oprawę (0,5 do 1 cm), zaś numery stron przestawić w „zewnętrzny” prawy róg, dolny lub górny. Pierwsza, tytułowa strona nie powinna mieć numeru (kliknięcie na „inne na pierwszej stronie” * spowoduje usunięcie numeracji). Tak sformatowana praca idealnie nadaje się do wydruku jednostronnego. Jeśli jednak wydrukujemy ją dwustronnie, na co drugiej stronie numer znajdzie się od „wewnątrz”, zaś margines na oprawę na „zewnątrz” czyli dokładnie odwrotnie, niż być powinno. Aby temu zapobiec, należy:

  • zapisać kopię pracy pod inną nazwą np. dwustronna i edytować ją
  • ustawić marginesy na lustrzane
  • przestawić numerację klikając na „inne na stronach parzystych i nieparzystych” *, a następnie ustawić na nieparzystych numer z prawej zaś na parzystych z lewej strony

Oba dokumenty należy zapisać jako PDF i tak przygotowaną pracę dostarczyć do drukowania.

* Dotyczy programu MS Word. W innych programach funkcje mogą nazywać się inaczej, jednak zasady przygotowania pracy pozostają te same.