Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem serwisów xserownia.pl i xserownia.net oraz Administratorem Danych jest:

Xserownia Studio Małej Poligrafii Justyna Kiczma, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 4, NIP: PL8981802831, REGON: 020343256

email: kontakt@xserownia.eu, telefon stacjonarny: +48 71 3219778, telefon komórkowy: +48 732080732

2. Operator informuje, że Podmiotami Przetwarzającym Dane Powierzone są:

 • Biuro Rachunkowe COMA Sp. z o.o. – pl. Grunwaldzki 12, 50-384 Wrocław, Polska
 • OVH Groupe SAS – rue Kellermann 2, 59100 Roubaix, Francja
 • Hetzner Online GmbH – Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy
 • Google Inc. – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Microsoft Corp. – One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA

3. Operator wdrożył w serwisie xserownia.pl i xserownia.net certyfikaty SSL zapewniające szyfrowaną transmisję danych, co gwarantuje poufność połączenia i pełną ochronę danych Użytkownika. Korzystanie z serwisów xserownia.pl i xserownia.net bez użycia szyfrowanej transmisji danych nie jest możliwe.

4. Serwis xserownia.pl i xserownia.net realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”) – dotyczy wyłącznie serwisu xserownia.net
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www

5. Operator pozyskuje dane osobowe z poczty elektronicznej, komunikatorów oraz formularzy kontaktowych w serwisie xserownia.pl oraz podczas wystawiania faktur.

6. Operator zapewnia, na życzenie Użytkownika, dostęp do chmury xserownia.net w celu pobrania plików będących wynikiem zleconego przez Użytkownika zamówienia lub w celu wgrania plików potrzebnych do wykonania zamówienia. Dostęp do chmury realizowany jest przy użyciu tymczasowego konta dostępowego przypisanego do Użytkownika lub po udostępnieniu unikalnego linku.

7. Operator może rejestrować wszystkie telefoniczne połączenia przychodzące na swoje numery telefonów.

8. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO (Operator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, przyjmowanie i realizowanie zamówień Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na pytania) oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

II. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości.

4. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Zgoda na otrzymywanie plików cookies jest dobrowolna. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.

7. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

III. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP(S),
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP(S),
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

IV. POCZTA ELEKTRONICZNA, KOMINIKATORY i FORMULARZE

1. Użytkownik przesyła wiadomości email, wysyła wiadomości na komunikatory oraz wypełnia formularze dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania oraz ułatwienia późniejszej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie żądania usunięcia korespondencji ze skrzynki Operatora na adres: kontakt@xserownia.eu.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi złożenie przez Użytkownika zamówienia na odległość.

3. Operator zastrzega, że usunięcie korespondencji może utrudnić, odwlec, a w szczególnych przypadkach uniemożliwić realizację zamówień Użytkownika.

4. Operator zastrzega również, że ze względu na prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie swoich roszczeń może odmówić usunięcia korespondencji związanej z zamówieniami, w szczególności złożonymi na odległość albo jeszcze nie opłaconymi.

V. CHMURA

1. Dane w chmurze xserownia.net są przechowywane jedynie w celu realizacji zamówienia Użytkownika i wyłącznie za jego zgodą. Jeśli nie zostało ustalone inaczej Dane zostaną usunięte.

2. Użytkownik przesyła dane i zleca wysłanie danych do chmury xserownia.net dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie żądania usunięcia Danych z chmury xserownia.net oraz z kopii zapasowych na adres: kontakt@xserownia.eu.

3. Operator zastrzega, że usunięcie Danych z kopii zapasowych uniemożliwi odzyskanie danych w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia przez Użytkownika i niezbędne będzie ponowne złożenie zamówienia przez Użytkownika.

4. Operator zastrzega również, że ze względu na prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie swoich roszczeń może odmówić usunięcia Danych związanych z zamówieniami, w szczególności złożonymi na odległość albo jeszcze nie opłaconymi.

VI. NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

1. Celem nagrywania rozmów jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi Użytkownika.

2. Użytkownik po nawiązaniu połączenia z numerem telefonu operatora zostanie poinformowany podczas zapowiedzi o nagrywaniu rozmów i konieczności przerwania połączenia w razie braku zgody.

3. Zgoda na nagrywanie rozmów jest dobrowolna. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wyrażona poprzez kontynuowanie rozmowy.

4. Operator zastrzega, że ze względu na prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie swoich roszczeń może odmówić usunięcia nagrań na wniosek Użytkownika.

5. Operator zastrzega również, że w przypadku braku zapowiedzi informującej o nagrywaniu rozmów, rejestrowanie nie będzie realizowane (np. ze względów technicznych lub decyzji operatora).

VII. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Dane pozyskane z logów serwera oraz plików cookie są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem oraz statystycznych. Adresy IP wykorzystywane do celów statystycznych są uprzednio anonimizowane przez maskowanie ostatniego bitu adresu do postaci np. 192.168.1.xxx.

2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, we własnym zakresie, bez udziału podmiotów zewnętrznych.

3. Dane pozyskane z poczty elektronicznej, komunikatorów oraz formularzy są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania klientów oraz ułatwienia późniejszej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Dane te mogą również zostać wykorzystane w dokumentach księgowych, jeśli Użytkownik zechce otrzymać fakturę.

4. Dane przechowywane w chmurze xserownia.net nie są wykorzystywana przez Operatora w celach innych niż realizacja zamówienia Użytkownika. Dane powyższe podlegają archiwizacji.

5. Nagrania rozmów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Operator nie udostępnia podmiotom trzecim danych pozyskanych z plików cookie, poczty elektronicznej, komunikatorów i formularzy, logów serwera ani chmury.

2. Operator nie udostępnia podmiotom trzecim zarejestrowanych rozmów.

3. Operator może mieć obowiązek udostępnienia informacji zebranych przez Serwis i rejestrację rozmów upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IX. PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Dane pozyskane w celach statystycznych będą przechowywane maksymalnie 5 lat.

2. Dane pozyskane z poczty elektronicznej, komunikatorów i formularzy będą przechowywane maksymalnie 5 lat.

3. Dane w chmurze będą przechowywane przez 7 dni. Okres ten może zostać wydłużony na życzenie Użytkownika.

4. Kopie zapasowe danych z chmury i serwera będą przechowywane maksymalnie 5 lat.

5. Nagrania rozmów będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy. Czas ten może zostać jednak wydłużony w przypadku ewentualnych sporów, gdy nagranie może stanowić materiał dowodowy.

6. Dane w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej, a następnie będą archiwizowane.

X. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych (jeśli nie będzie to naruszało praw osób trzecich).

2. Użytkownik ma prawo sprostowania czyli poprawiania i uzupełniania danych.

3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualne dane teleadresowe można pozyskać ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt