Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  I. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Operatorem Serwisu xserownia.pl i xserownia.cloud oraz Administratorem Danych jest Xserownia Studio Małej Poligrafii Justyna Kiczma, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 4, NIP: PL8981802831, REGON: 020343256, email: kontakt@xserownia.eu.
  2. Operator Serwisu informuje, że Podmiotem Przetwarzającym Dane Powierzone jest firma Hetzner Online GmbH – Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. Firma Hetzner Online GmbH dzierżawi serwery, na których umieszczone są serwisy xserownia.pl i xserownia.cloud oraz przechowuje kopie zapasowe Operatora Serwisu, ma zatem dostęp do Danych, co kwalifikuje się jako Przetwarzanie Danych Powierzonych. Operator Serwisu oraz firma Hetzner Online GmbH zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Operator serwisu informuje, że Podmiotem Przetwarzającym Dane Powierzone jest firma Google Inc. – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Firma Google Inc. zajmuje się obsługą kont pocztowych Operatora Serwisu, ma zatem dostęp do Danych, co kwalifikuje się jako Przetwarzanie Danych Powierzonych. Operator Serwisu oraz firma Google Inc. zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Operator serwisu wdrożył w serwisie xserownia.pl i xserownia.cloud certyfikaty SSL zapewniające szyfrowaną transmisję danych, co gwarantuje poufność połączenia i pełną ochronę danych Użytkownika. Korzystanie z serwisów xserownia.pl i xserownia.cloud bez użycia szyfrowanej transmisji danych nie jest możliwe.
  5. Operator serwisu wykorzystuje aktualne algorytmy i protokoły szyfrowanej transmisji danych zapewniające wysokie bezpieczeństwo. W związku z tym, Użytkownicy pracujący na starszych wersjach przeglądarek internetowych, niezgodnych z obecnie obowiązującymi standardami, mogą mieć problem z korzystaniem z Serwisu. Z tego względu Operator Serwisu zaleca zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
  6. Serwis xserownia.pl i xserownia.cloud realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www
  7. Operator Serwisu pozyskuje dane osobowe z poczty elektronicznej oraz formularzy kontaktowych w serwisie xserownia.pl.
  8. W celu odebrania lub wysłania wiadomości pocztowych i formularzy Operator Serwisu oraz serwis xserownia.pl łączy się z serwerami pocztowymi IMAP/POP3 i SMTP wyłącznie przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL/TLS gwarantującego bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
  9. Operator Serwisu zapewnia, na życzenie Użytkownika, dostęp do chmury xserownia.cloud w celu pobrania plików będących wynikiem zleconego przez Użytkownika zamówienia lub w celu wgrania plików potrzebnych do wykonania zamówienia. Dostęp do chmury realizowany jest przy użyciu tymczasowego konta dostępowego przypisanego do Użytkownika.
  10. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz realizowanie zamówień Użytkowników.
  II. POLITYKA COOKIES
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  • a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  III. LOGI SERWERA
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
  IV. PRZETWARZANIE DANYCH
  1. Dane pozyskane z logów serwera oraz plików cookie są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem oraz statystycznych.
  2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. W procesie przetwarzania danych do celów statystycznych, zapewnienie anonimowości realizowane jest przez anonimizację IP polegającą na ukryciu ostatnich bitów adresu np. 192.168.0.xxx zamiast 192.168.0.123. Proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, we własnym zakresie, bez udziału podmiotów zewnętrznych ani osób fizycznych.
  3. Dane pozyskane z poczty elektronicznej oraz formularzy są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania klientów oraz ułatwienia późniejszej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu. Dane te mogą również zostać wykorzystane w dokumentach księgowych, jeśli Użytkownik postanowi udostępnić niezbędne informacje w ten sposób.
  4. Dane przechowywane w chmurze xserownia.cloud nie są wykorzystywana przez Operatora Serwisu w celach innych niż realizacja zamówienia Użytkownika. Dane powyższe podlegają codziennej archiwizacji, a kopie zapasowe są przechowywane przez okres 60 dni.
  V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  1. Dostęp do danych ma wyłącznie Operator Serwisu i ze względu na charakter świadczonych usług firmy Hetzner Online GmbH oraz Google Inc., a w przypadku Danych w chmurze xserownia.cloud dostęp ma także Użytkownik będący ich właścicielem. Dane nie są nigdzie udostępniane.
  2. Operator Serwisu może mieć obowiązek udostępnienia informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  VI. PLIKI COOKIES
  1. Zgoda na otrzymywanie plików cookies na stronie xserownia.pl i xserownia.cloud jest dobrowolna. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane na potrzeby na analizy danych niezbędnej do prowadzenia serwisu, przez okres od 30 dni do 5 lat. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
  2. Operator Serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
  3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  V. POCZTA ELEKTRONICZNA i FORMULARZE
  1. Użytkownik przesyła wiadomości email oraz wypełnia formularze dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania oraz ułatwienia późniejszej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu, przez okres od 30 dni do 5 lat. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie żądania usunięcia korespondencji ze skrzynki Operatora Serwisu na adres: kontakt@xserownia.eu.
  2. Operator Serwisu zastrzega, że usunięcie korespondencji może utrudnić, odwlec, a w szczególnych przypadkach uniemożliwić realizację zamówień Użytkownika.
  VI. CHMURA
  1. Dane w chmurze xserownia.cloud są przechowywane jedynie w celu realizacji zamówienia Użytkownika i wyłącznie na jego wyraźne życzenie. Jeśli nie zostało ustalone inaczej Dane zostaną automatycznie usunięte wraz z kontem dostępowym Użytkownika:
  • natychmiast po odebraniu zamówienia w przypadku plików udostępnionych przez Użytkownika,
  • po tygodniu w przypadku plików udostępnionych Użytkownikowi do pobrania.
 • 2. Użytkownik przesyła dane i zleca wysłanie danych do chmury xserownia.cloud dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie żądania usunięcia Danych z chmury xserownia.cloud oraz z kopii zapasowych na adres: kontakt@xserownia.eu.
 • 3. Operator Serwisu zastrzega, że usunięcie Danych z kopii zapasowych uniemożliwi odzyskanie danych w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia przez Użytkownika i niezbędne będzie ponowne złożenie zamówienia przez Użytkownika.
  VII. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  1. Dane pozyskane w celach statystycznych będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat.
  2. Dane pozyskane z poczty elektronicznej i formularzy będą przechowywane od 30 dni do 5 lat.
  3. Dane w chmurze będą przechowywane do momentu odebrania zamówienia lub 7 dni w przypadku plików udostępnionych Użytkownikowi.
  4. Kopie zapasowe danych z chmury będą przechowywane 60 dni.
  5. Dane na dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z prawem skarbowym tj. 5 lat.