Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  I. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Operatorem serwisów xserownia.pl i xserownia.cloud oraz Administratorem Danych jest Xserownia Studio Małej Poligrafii Justyna Kiczma, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 4, NIP: PL8981802831, REGON: 020343256, email: kontakt@xserownia.eu.
  2. Operator informuje, że Podmiotami Przetwarzającym Dane Powierzone są:
  • Biuro Rachunkowe COMA Sp. z o.o. – pl. Grunwaldzki 12, 50-384 Wrocław, Polska
  • OVH Groupe SAS – rue Kellermann 2, 59100 Roubaix, Francja
  • Google Inc. – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Microsoft Corp. – One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA
  3. Operator wdrożył w serwisie xserownia.pl i xserownia.cloud certyfikaty SSL zapewniające szyfrowaną transmisję danych, co gwarantuje poufność połączenia i pełną ochronę danych Użytkownika. Korzystanie z serwisów xserownia.pl i xserownia.cloud bez użycia szyfrowanej transmisji danych nie jest możliwe.
  4. Serwis xserownia.pl i xserownia.cloud realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”) – dotyczy wyłącznie serwisu xserownia.cloud
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www
  5. Operator pozyskuje dane osobowe z poczty elektronicznej oraz formularzy kontaktowych w serwisie xserownia.pl oraz podczas wystawiania faktur.
  6. Operator zapewnia, na życzenie Użytkownika, dostęp do chmury xserownia.cloud w celu pobrania plików będących wynikiem zleconego przez Użytkownika zamówienia lub w celu wgrania plików potrzebnych do wykonania zamówienia. Dostęp do chmury realizowany jest przy użyciu tymczasowego konta dostępowego przypisanego do Użytkownika lub po udostępnieniu unikalnego linku.
  7. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO (Operator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz realizowanie zamówień Użytkowników) oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
  II. POLITYKA COOKIES
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości.
  4. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Zgoda na otrzymywanie plików cookies jest dobrowolna. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
  7. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
  III. LOGI SERWERA
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
  1. IV. POCZTA ELEKTRONICZNA, KOMUNIKATORY i FORMULARZE
  1. Użytkownik przesyła wiadomości email, komunikuje się przy użyciu komunikatorów i wypełnia formularze dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania oraz ułatwienia późniejszej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie żądania usunięcia korespondencji ze skrzynki Operatora na adres: kontakt@xserownia.eu.
  2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi złożenie przez Użytkownika zamówienia na odległość.
  3. Operator zastrzega, że usunięcie korespondencji może utrudnić, odwlec, a w szczególnych przypadkach uniemożliwić realizację zamówień Użytkownika.
  4. Operator zastrzega również, że ze względu na prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie swoich roszczeń może odmówić usunięcia korespondencji związanej z zamówieniami, w szczególności złożonymi na odległość albo jeszcze nie opłaconymi.
  V. CHMURA
  1. Dane w chmurze xserownia.cloud są przechowywane jedynie w celu realizacji zamówienia Użytkownika i wyłącznie za jego zgodą. Jeśli nie zostało ustalone inaczej Dane zostaną usunięte.
  2. Użytkownik przesyła dane i zleca wysłanie danych do chmury xserownia.cloud dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie żądania usunięcia Danych z chmury xserownia.cloud oraz z kopii zapasowych na adres: kontakt@xserownia.eu.
  3. Operator zastrzega, że usunięcie Danych z kopii zapasowych uniemożliwi odzyskanie danych w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia przez Użytkownika i niezbędne będzie ponowne złożenie zamówienia przez Użytkownika.
  4. Operator zastrzega również, że ze względu na prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie swoich roszczeń może odmówić usunięcia Danych związanych z zamówieniami, w szczególności złożonymi na odległość albo jeszcze nie opłaconymi.
  VI. PRZETWARZANIE DANYCH
  1. Dane pozyskane z logów serwera oraz plików cookie są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem oraz statystycznych.
  2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, we własnym zakresie, bez udziału podmiotów zewnętrznych ani osób fizycznych.
  3. Dane pozyskane z poczty elektronicznej oraz formularzy są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania klientów oraz ułatwienia późniejszej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Dane te mogą również zostać wykorzystane w dokumentach księgowych, jeśli Użytkownik postanowi udostępnić niezbędne informacje w ten sposób.
  4. Dane przechowywane w chmurze xserownia.cloud nie są wykorzystywana przez Operatora w celach innych niż realizacja zamówienia Użytkownika. Dane powyższe podlegają codziennej archiwizacji.
  VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  1. Dostęp do danych ma wyłącznie Operator i ze względu na charakter świadczonych usług firmy Coma, OVH SAS oraz Google i Microsoft, a w przypadku Danych w chmurze xserownia.cloud dostęp ma także Użytkownik będący ich właścicielem. Dane nie są nigdzie udostępniane.
  2. Operator może mieć obowiązek udostępnienia informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  VIII. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  1. Dane pozyskane w celach statystycznych będą przechowywane maksymalnie 5 lat.
  2. Dane pozyskane z poczty elektronicznej i formularzy będą przechowywane od 7 dni do 5 lat.
  3. Dane w chmurze będą przechowywane przez 7 do 30 dni.
  4. Kopie zapasowe danych z chmury i serwera będą przechowywane maksymalnie 5 lat.
  5. Dane w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej, a następnie będą archiwizowane